Algemene huisregels Stoeterij Keldenaar

 1. De eigenaar van een pensiondier is aansprakelijk voor schade of letsel, welke eventueel door zijn dier wordt veroorzaakt. De eigenaar dient hiervoor verzekerd te zijn. Geadviseerd wordt een uitgebreide paardenverzekering met ziektekostendekking af te sluiten. De stalling op ons bedrijf zijn geheel voor eigen risico van de eigenaar.
 2. Elke persoon, die het terrein betreedt, doet dit voor eigen risico.
 3. Stoeterij Keldenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal ongevallen of schade uit welke hoofde dan ook aan goederen, dieren en/of personen veroorzaakt door of in verband met de aanwezigheid op Stoeterij Keldenaar.
 4. Auto’s en trailers dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangegeven plaats achter de groene poort en is geheel voor eigen risico.
 5. Paarden dienen te zijn geënt volgens de daarvoor geldende voorschriften van de KNHS. Van deze entingen dient op verzoek bewijs te worden geleverd. Tevens dient het paard regelmatig te worden ontwormd.
 6. Indien een paard dringend veterinaire verzorging of behandeling nodig heeft en de eigenaar heeft niet reeds een dierenarts ingeschakeld dan is Stoeterij Keldenaar gerechtigd de hulp van de dierenarts in te roepen. De kosten van veterinaire verzorging of behandeling worden in rekening gebracht
 7. Roken is alleen buiten toegestaan.
 8. Honden zijn welkom, mits aangelijnd .
 9. De keuken dient netjes achtergelaten te worden, dus bekers weggooien, kopjes afwassen en deur dicht.
 10. Er wordt verwacht dat u ervoor zorgt dat uw box op tijd bij gestrooid en geleegd wordt en dat na het onderhoud van uw stal de plaatsen waar u mest of stro hebt laten vallen geveegd worden.
 11. Na gebruik van de poetsplaats dient deze veegschoon achtergelaten te worden. De mest van uw paard/pony (waar ook op het terrein) dient u direct te verwijderen.
 12. Paarden mogen alleen in de toegewezen stal geplaatst worden. Op eigen initiatief verplaatsen van paarden naar een andere stal is niet toegestaan.
 13. Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 14. De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
 15. Kruiwagens dienen geleegd te worden in de mestput en weer leeg teruggezet te worden op de juiste plaats. Gebruikte materialen dienen te worden opgeruimd en alles dient veegschoon achter te worden gelaten.
 16. Ruiters te paard dienen op het gehele terrein een goedgekeurde veiligheidscap (CE/EN 1384) te dragen. Het niet dragen van een cap is op eigen risico.
 17. Longeren mag in de kleine buitenbak aan de voorzijde van het terrein, in overleg mag in de binnenbak gelongeerd worden.
 18. Stoeterij Keldenaar is 7 dagen per week geopend, van 7.00 uur tot 22.00 uur. De stallen worden niet 24/7 bewaakt.
 19. De laatste persoon doet de lichten uit, sluit de poorten, en al na gelang het weer worden alle deuren gesloten.
 20. Onze klanten en bezoekers worden vriendelijk verzocht zich op stoeterij Keldenaar rustig te gedragen.
 21. Het voeren van andermans paarden is niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaar.
 22. Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen in de stallen komen.
 23. Er worden geen andere dieren op het terrein toegelaten, zonder overleg vooraf met de bedrijfsleiding.
 24. De betaling van het stallingsgeld dient voor het begin van de maand te worden voldaan per bank. Ten name van Stoeterij Keldenaar, IBAN NL19INGB0007260128.
 25. De opzegtermijn voor de pensionstalling is 1 kalendermaand. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor het begin van de nieuwe kalender maand.
 26. Stoeterij Keldenaar heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze stalregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.